In the Netherlands the work of FEBA Radio is supported by a registered charity, a so called ‘Stichting’. The full name is ‘Stichting FEBC Radio International Nederland’.

For at least the last 20 years the charity is only used to pass on donations from supporters in the Netherlands to various projects of FEBA Radio in the UK. Below are the details in Dutch to confirm with the rules of the Tax office in the Netherlands.

Doelstelling:

In Nederland wordt het werk van FEBA Radio UK ondersteund door een aparte stichting. De Stichting is al sinds 1982 geregistreerd bij de Kamer van Koophandel. De laaste 20 jaren wordt de stichting alleen gebruikt voor het beheer van giften die in Nederland gegeven worden voor het werk van FEBA Radio. Deze giften woorden jaarlijks doorgegeven aan het kantoor van FEBA Radio in de UK.

Stichting FEBC Radio International Nederland staat bij de Belastingdienst geregistreerd als een ANBI instelling (Algemeen Nut Beogende Instelling).

Dat betekent dat giften die aan ons gegeven worden aftrekbaar zijn voor de belastingen.

 

Algemene gegevens:

Naam : Stichting FEBC Radio International Nederland

Korte naam     : St. FEBC Radio NL

K.v.K nr.           : 41048320

Fiscaal nr.        : 816670237

Website           : http://www.feba.org.uk/nl

Email               : FEBCradioNL@solcon.nl

Adres               : Spechtstraat 10, 3853 VC Ermelo

Bank IBAN       : NL69 INGB 0005 2414 34

 

Bestuursleden:

  • Dhr. HFJ van Boxtel, Ermelo
  • Mrs. R. Jacklin, vertegenwoordiger van FEBA Radio UK, Ivy Arch Road, Worthing, BN14 8BX, UK 

Jaaroverzicht 2015:

  • In 2015 werd een totaal van van 2958,92 Euro ontvangen aan giften. In totaal werd 2888,67 Euro overgemaakt aan FEBA Radio in de UK.
  • De kosten voor bank en KvK waren 70.25 Euro.
  • De bestuursleden ontvangen geen vergoedingen voor hun werk.