In the Netherlands, the work of Feba Radio is supported by a registered charity known as ‘Stichting’; their full name is ‘Stichting FEBC Radio International Nederland’. For at least the last 20 years, the charity has been used solely to pass on donations received from supporters in the Netherlands to help fund various projects of Feba Radio in the UK. Below are the details in Dutch to conform with the rules of the Tax office in the Netherlands.

 

Geschiedenis:

De Stichting FEBC Radio Int. Nederland is al sinds september 1982 notarieel geregistreerd als een Stichting en geregisteerd bij de Kamer van Koophandel. De doelstelling zoals deze in de statuten is verwoord is: het bevorderen van de totale promotie en de volledige ondersteuning van de wereldwijde radiozendingstaken van FEBC Radio. In de eerste 11 jaren was dit door een actief kantoor dat het werk FEBC Radio internationaal en zusterorganisatie FEBA Radio in de UK representeerde in Nederland en het Europeese vasteland. In 1993 sloot het kantoor in Nederland en wordt de stichting alleen gebruikt voor het beheer van giften die in Nederland gegeven worden voor het werk dat internationaal wordt uitgevoerd door FEBA in Groot Brittanie.

Beleidsplan en activiteiten:

De huidige missie van FEBA is: Als volgelingen van Jezus Christus stellen we partners en samenlevingsgroepen in staat om media te gebruiken op een manier die levensbevorderend zijn en blijvende verandering teweeg brengt in de samenleving.

Strategische focus gebieden zijn:

  1. Reacties op noodsituaties
  2. Gezondheid
  3. Vrede en verzoening
  4. Vluchtelingen
  5. Vervolgde kerk
  6. Kerk in de samenleving

Zie verder de website van FEBA in het Engels: feba.org.uk

De stichting stelt mensen in Nederland in staat om het werk dat door FEBA-UK wordt gecoördineerd, financieel te ondersteunen.

De huidige groep van ondersteuners doet dit al vele jaren. De laatste jaren wordt weinig gedaan aan promotie en actieve werving van nieuwe supporters in Nederland. De huidige supporters worden door FEBA-UK vier maal per jaar op de hoogte gehouden van de activitieten en ontvangen informatie om voor te bidden.

Alle inkomsten worden, na aftrek van bank en KvK kosten, doorgegeven aan FEBA UK. Zie het finaieel overzicht hier onder.

Stichting FEBC Radio International Nederland staat bij de Belastingdienst geregistreerd als een ANBI instelling (Algemeen Nut Beogende Instelling). 

Dat betekent dat giften die aan ons gegeven worden aftrekbaar zijn voor de belastingen.

Algemene gegevens:

Naam : Stichting FEBC Radio International Nederland

Korte naam     : St. FEBC Radio NL

K.v.K nr.           : 41048320

Fiscaal nr.       : 816670237

Website          : http://www.feba.org.uk/nl

Email               : [email protected]

Adres              : Spechtstraat 10, 3853 VC Ermelo

Bank IBAN       : NL69 INGB 0005 2414 34

 

Bestuursleden:

  • Dhr. HFJ van Boxtel, Ermelo
  • Mr B Chambers, Chief Executive, FEBA Radio UK, Skywaves House, Ivy Arch Road, Worthing, BN14 8BX, UK.

Jaaroverzicht 2021:

In 2021 werd een totaal van 1.388,92 Euro ontvangen aan giften. De kosten voor bank waren 102,30 Euro.

In totaal werd begin 2022 een bedrag van 1286,62 Euro overgemaakt aan FEBA Radio in de UK.

1-1-2021

Balans per 1-1-2021

1231,43

 

Resultaat 2019 overgemaakt naar FEBA-UK (dit was incl. een grote nalatenschap)

-1231,43

 

Kosten bank

-102,30

 

Totaal aan giften in 2021

1388,92

31-12-2021

Balans per 31-12-2021

1286,62